נפרדים ממולי שפירא

נפרדים מאיש התרבות והעורך המיתולוגי של גלי צה"ל