נפרדים מאבי אתגר

לקט מהארכיון עם שדרן הרדיו ומנחה הטלוויזיה, שהיה אחד מהסמלים המובהקים
של הבידור והמוזיקה בשידור הציבורי בישראל משנות ה-70' ועד ימינו