נפרדים מדורון שפר

זהו זה! | זהירות ציפי בדרכים - אוטובוס

ציפי הדוורית מגיעה לבקר את מישה בשכונה החדשה ומרוב התלהבות עושה טעות חמורה בחציית בכביש
תאריך שידור: 22.08.1985