נפרדים מדורון שפר

זהו זה! | זהירות ציפי בדרכים - עצור בטרם תעבור

ציפי הדוורית מתרגשת ממישה, משקיף התנועה החדש בשכונה, ועוברת את הכביש בחיפזון
שודר בשנת: 1985