נפרדים מאליהו הכהן

טקס הענקת פרס ישראל | אליהו הכהן

"הכהן הגדול" של חקר תולדות הזמר העברי מקבל פרס בתחום מפעל חיים לשנת 2013 על תרומתו המיוחדת לחברה ולמדינה
תאריך שידור: 16.04.2013