זוכרים את מאיר אריאל

פופוליטיקה | מאיר אריאל - "איך אני עושה שלום"

המשורר קודם כול עושה שלום עם עצמו בדרכו האופיינית
תאריך שידור: 04.05.1994