זוכרים את מאיר אריאל

יומן תרבות | תופעת החזרה בתשובה בקרב אומנים

יעל דן משוחחת עם מאיר אריאל על המקום המרכזי שתופסת הדת בחייו לאחרונה, בעקבות אירועים קשים שעבר. ולמה הוא לא הולך עם זה עד הסוף?
תאריך שידור: 18.05.1995