הבוידעם
הבוידעם

חיים שכאלה | יוסי ידין

תוכניות של הפתעות והעלאת זכרונות לאחד מבכירי השחקנים של תיאטרון הקאמרי, בהשתתפות חנה מרון, משה שמיר ואורחים נוספים
תאריך שידור: 11.10.1990