הבוידעם
הבוידעם

חיים שכאלה | יוסי ידין חלק ב'

תוכניות של הפתעות והעלאת זכרונות לאחד מבכירי השחקנים של תיאטרון הקאמרי, בהשתתפות חנה מרון, משה שמיר ואורחים נוספים