שלוש עובדות ניקיון מחלקים שונים בחברה הישראלית מפוטרות מעבודתן ומתמודדות בדרכים מקוריות עם קשיי היום יום.
שודרה בשנת 2012