פרק 8

כמה רחוק תלך אירנה עם היוזמות הצדדיות שלה? איך תתמודד אמל עם משפחתה המתנכרת? מה יהיה על נעמה?