עד פופ

תוכנית מוזיקה ותרבות מיסודו של אהוד מנור, שגם היה הראשון להנחות אותה.
שודרה בין השנים 1982-1992