בשידור חוקר

 

תוכנית שהופקה בשיתוף משטרת ישראל ובה הוצגו שחזורים של פשעים חמורים שהמשטרה לא פענחה,
הציבור נקרא לענות על שאלות ולעזור בלכידת הפושעים. שודרה בשנים 1986-1989