שיישאר בינינו

תוכנית לילדים ולנוער בהנחייתו של דורון נשר שהציגה מערכונים,
פינות שונות ושירים שכתבו ילדים. שודרה בשנים 1987-1984