DEBBY IN HOSPITAL

DEBBY IN HOSPITAL | WATER POLLUTION

שני נערים מתרחצים במאגר מים מזוהם ומובהלים לבית החולים. דבי פועלת למען הסרת הזיהום המסוכן וגם מעודדת את רוחם של הנערים
שודר בשנת: 1978

הפקה: אסטל פרידמן.
עריכה: שמעונה טל.
תסריט: בן סומר.
בימוי: דני וולין.
משחק: רוזי ניומן, סנדי סולוביץ', רנדי הרמן, ויל היצ'קוק, ג'רי היימן.

לכל הפרקים של DEBBY IN HOSPITAL >>