יש לך מושג?

הרב ישראל מאיר לאו מלמד ומסביר מושגים ביהדות בפינה שבועית.
שודרה בשנים 2008-2003