הדוברמן החברמן

הדוברמן החברמן | דובי בקומזיץ

בדרך לבילוי דובי מציל ילדים וכלה ביום חתונתה, כי ידוע שלחצות בקו ישר יותר בטוח וקצר
תאריך שידור: 18.07.1980