פרק 2 | אנשים ליברלים

המאבק הפנימי בתוך תנועת הליברלים