פרק 3 | שמים בנפתלין

על מנהיגי שתי המפלגות הגדולות, מנחם בגין מהליכוד ושמעון פרס מהמערך