פרק 5 | המשפחה הלוחמת

התמודדות הפנימית בתנועת החירות בין ותיקי התנועה לכוחות החדשים