פרק 1 | 1897

ב-1897 מייסד הרצל את ההסתדרות הציונית

בפרק הראשון: ב-1897 מייסד הרצל את ההסתדרות הציונית וכעבור 20 שנה מעניקה בריטניה את הצהרת בלפור, הקוראת להקמת א"י.