עמוד האש

עמוד האש | פרק 6 - פרשת הדרכים

1929-1933, המשבר הכלכלי העולמי ועליית הנאצים בגרמניה מבשרים רעות

עם התחזקות התנועה הלאומית הערבית, מבקשת ממשלת בריטניה לסגת מהתחיבויותיה ליהודים. הציבור בארץ נחלק ביחסו לשאלה הערבית. המשבר הכלכלי העולמי ועליית הנאצים בגרמניה מבשרים רעות.