עמוד האש

עמוד האש | פרק 11 - חיילים ללא דגל

1939-1941, עם התקדמות הגרמנים בצפון אפריקה, נשקפת סכנה חמורה ליישוב היהודי בארץ

ממשלת המנדט חוששת מפני מרד ערבי פרו-נאצי ולא מאפשרת ליהודים ארץ-ישראליים להתנדב לצבא הבריטי. עם התקדמות הגרמנים בצפון אפריקה, נשקפת סכנה חמורה ליישוב היהודי בארץ ישראל