עמוד האש

עמוד האש | פרק 15 - המאה אלף

1945-1946, ניצולי מחנות הריכוז השבים לבתיהם בפולין נתקלים באיבה ומעשי אלימות

ניצולי מחנות הריכוז השבים לבתיהם בפולין נתקלים באיבה ומעשי אלימות. בריטניה מסרבת לפתוח את הארץ לעלייה ולהתיישבות, וגורמת לשיתוף פעולה בין ההגנה, האצ"ל ולח"י במסגרת "תנועת המרי"