עמוד האש

עמוד האש | פרק 19 - הקמת מדינה יהודית

ב-ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, בן גוריון מכריז על "הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל - היא מדינת ישראל!"
ארה"ב מממשיכה במאמציה לסכל את תוכנית החלוקה אך דוד בן גוריון אינו נכנע ללחצים ובה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, מכריז על "הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל - היא מדינת ישראל!". בעולם, קולות נגד הקמת המדינה.