פרק 18 | מגש הכסף

1947-1948, ערביי ארץ-ישראל פותחים במעשי איבה כדי לסכל בכוח את הקמת המדינה היהודית
ערביי ארץ-ישראל פותחים במעשי איבה כדי לסכל בכוח את הקמת המדינה היהודית, ומצליחים להטיל מצור על ירושלים. בן גוריון מחליט לעבור ממגננה להתקפה כדי להסיר את המצור