פרק 2 | חלומות ומציאות

תו זמיר חלמה להתקבל לגל"צ, אך דווקא כשהגשימה את חלומה, משפחתה נפגעת מהמיתון שנפל על ישראל בעקבות האינתיפאדה המתמשכת