פרק 7 | הצמה של דן

בריון מהשכונה מאיים לגזור לדן את הצמה הארוכה שלו והחבורה מתגייסת להגן עליו