פרק 4

האחים מגיעים אל נח לארוחת ערב והוא מציג בפניהם את חברתו החדשה-ישנה