הילדים משכונת חיים

סדרה לילדים העוסקת במושגים בלשון וביחסים בין בני אדם דרך חיי היומיום בשכונה הישראלית.
שודרה בשנים 1977-1976