חיים שכאלה

עמוס אטינגר מארח ומספר את סיפורם של האישים שעיצבו את המדינה. שודר בין השנים 1972-2000