חטף פתח

תוכנית בהגשת מאיר שלו המוקדשת ללימוד השפה העברית, עבור ילדים ועולים חדשים. שודר בשנת 1980