חצי המנשה

קומדיה תנ"כית מאת אפרים סידון, על חייהם של תושבי כפר בתקופת השופטים תחת כיבוש פלשתי. שודרה בשנת 1996