מהראשונות בעברית, סדרת הדרמה על הזוג מהקיבוץ שמנסה את מזלו בעיר הגדולה