דלת הקסמים

תוכנית לילדים בנושא זהירות בדרכים.
דרך סיפורם של הילדים יואבי והגרי ברגמן ו
בעזרתו של הקוסם יהויקים קוק (גדעון זינגר) לומדים הצופים איך מתנהגים נכון בכביש
שודרה בשנת 1974