מה הדיבור

התוכנית שדורשת מהשפה תשובות ולא פוחדת לשאול מה הדיבור שלנו מספר לנו על עצמנו.
בהגשת שירי ארצי ובהשתתפות אילן פלד. שודרה בשנת 2017