סדרה דוקומנטרית המלווה שישה בתי כנסת ייחודיים ובוחנת מחדש את המשמעות הדתית, התרבותית והחברתית של המוסד העתיק, במציאות הישראלית העכשווית.
שודרה בשנת 2015