פרק 5 | פתח לנו שער

חברי הקהילה הגרוזינית מנוה שאנן בתל אביב התפללו ב-"הר סיני" מ-1926. לאחר שהמבנה נלקח מהם, הם מקימים אותו מחדש