מבט | 21.7.1986

מהדורת מבט המלאה, בה חושפים את מטוס הלביא החדש. בהגשת דניאל פאר ודליה מזור