ניקוי ראש

תוכנית הטלוויזיה פורצת הדרך שהפכה לסאטירה את האירועים שעל סדר היום הישראלי.
עם טוביה צפיר, רבקה מיכאלי, דובי גל, עליזה רוזן, ספי ריבלין ועוד. שודרה בין השנים 1974-1976 

עונה 1

עונה 2