סיפורו של המהפך | חלק א'

על נקודת המוצא שהובילה לשינוי, וההלם הכללי בארץ כשהמערך הלך ונחלש במפה הפוליטית

תוכנית על הסכם השלום עם מצרים והשתלשלות העניינים עד למהפך ב-77'

בהנחיית עודד קוטלר. התוכנית שודרה ב-8.5.1989