אנשים במיל

סדרה המתארת את הווי אנשי המילואים בשנות השמונים. שודרה בשנת 1984