חיות וחיוכים

חיות וחיוכים | פרק 84

איך סנוניות שותות מים מאגם שטוח? משתתפים: מיכל צפיר, מושיקו נחמן, רועי בראון, ליאור פרידמן

תכנית טבע לילדים בהנחית אבי דור. בעלי החיים בפרק: חמוס, דגי השוניתן, איילים, סנוניות.

שודר בתאריך: 08.05.1995