פיצוחים

שעשועון טלוויזיה של פתרון שאלות ידע כללי, כחולים נגד לבנים בדרך הקצרה ביותר האפשרית עד לפיצוח.
שודרה בשנים 1995-1985