פרק 3 | ערים

רמת גן, את אמנם לא תל אביב, אבל גם לך מגיע שיר מדובר. המשוררים והמשוררות נותנים כבוד למקומות מהם באו