תוכניות שגדלנו עליהן

גרסה מקומית לפורמט הבריטי בה מנחה התכנית מארח דמות ציבורית ושלושה אמנים שיציירו אותה