דיוקני יוצרים

דיוקני יוצרים | יהודה עמיחי

היכרות מקרוב עם חייו האישיים והיצירתיים של הסופר והמשורר האהוב
תאריך שידור: 13.12.1982