דיוקני יוצרים

דיוקני יוצרים | נסים אלוני

המחזאי ובמאי התיאטרון: מצטרפים לחזרות להצגה, מעלים זיכרונות ילדות ומדברים על תהליך היצירה
תאריך שידור: 17.01.1983