קשת וענן

קשת וענן | פרק 10 - האדם עץ השדה

מנהגי המקובלים והחסידים להרבות באכילת פירות, בעיקר אלה שנשתבחה בהם ארץ ישראל, סדר ליל ט"ו בשבט, תיאור התפתחותו של מנהג נטיעת העצים בארץ ישראל משלהי המאה ה-1
שודר בשנת: 1982

תסריט: שמואל הספרי.
הפקה: לאה לייבה.
בימוי: ז'קי ברקן.
צילום: דרור שמחוני.
בהשתתפות: ניקו ניתאי, עמי וינברג, שלומית הגואל טריגר.

לכל פרקי התוכנית >>