קשת וענן

קשת וענן | פרק 19 - תן לי את יבנה

פרשת מותו של רבן יוחנן בן-זכאי מוצגת על הרקע ההיסטורי של ירושלים הנצורה ערב החורבן. דברי האגדה והמקורות מציגים את אופי המאבקים בין הפלגים השונים בעם, ומבליטים את אישיותו הייחודית של הרב
שודר בשנת: 1984

תסריט: שמואל הספרי.
הפקה: לאה לייבה.
בימוי: ז'קי ברקן.
צילום: יוליוס דרוקמן, אדריאן ריינר, מאיר בן מנשה, יצחק רוטלר, רפח קליין.
בהשתתפות: ניקו ניתאי, רמי ברוך, שלומית הגואל טריגר.

לכל פרקי התוכנית >>